Monthly Archives: februāris 2016

Par Kultūras biedrības biedru sapulci

Ikšķiles Kultūras biedrības biedru sapulce notiks 2016.gada 7.martā  19:30 Ikšķiles Tautas namā, Kultūras biedrības telpā.

Ikšķiles Tautas namā  04.11.2015. notika Ikšķiles Kultūras biedrības biedru sapulce.

Biedru sapulce tika sasaukta pēc 2015.gada 7.oktobra valdes sēdes lēmuma. Par biedru sapulci un tās darba kārtību biedriem paziņots 12.novembrī elektroniski vai izsūtot pa pastu rakstiskus uzaicinājumus.

No 23 biedriem, sapulcē piedalījās 14.

Protokoliste – Evija Svikle

Sapulces vadītāja – Lelde Sāmite

IKB biedru sapulces lēmumi:

  1. 1.       Apstiprināt valdes priekšsēdētājas ziņojumu par darbu 2015.gadā
  2. 2.       Apstiprināt IKB valdes sastāvu : Lelde Sāmite, Silvija Ķeze, Valdis Tjarve, Sergejs Serafimovičs, Aigars Martinsons
  3. 3.       Ievēlēt revidentu – Eviju Svikli
  4. 4.       Šobrīd nepieņemt vēstules tekstu iesniegšanai novada pašvaldībai, bet rūpīgi izstrādāt savus priekšlikumus un apkopot novada iedzīvotāju priekšlikumus un sagatavot tos līdz nākošajai sapulcei