Izstāde “Jānis Kuga. Scenogrāfija. Latvija.”

Izstāde “Jānis Kuga. Scenogrāfija. Latvija.”

Izstādes “Jānis Kuga. Scenogrāfija. Latvija” veidotāji – Ikšķiles Kultūras biedrība un Ikšķiles Tautas nams.

Mākslinieciskā noformējuma un video autors – foto un video mākslinieks Jurģis Kreilis (Film Day).

Jāņa Kugas dzīves epizodes izstāsta aktieris un režisors Valdis Lūriņš.

Telpas noformējums – interjera speciāliste – Sandra Žukovska.

Gleznu fotogrāfiju autors – Juris Ģenģergailis.

Izstādē izmantotas gleznu fotogrāfijas no Cēsu Mākslas muzeja krājuma.

Scenogrāfijas un biogrāfiski materiāli no Rakstniecības un Mūzikas muzeju krātuves.

Senā Ikšķile fotogrāfijās no Benino Kalniņa privātās kolekcijas.

Izstādes tehniskais nodrošinājums – Ģirts Bogdans.

Izstādes – mūsu mājas lapā

Labdien!

Maz iespēju, daudz gribēšanas. Lai izstādes varētu kaut datorā apskatīt, ieviešam jaunu sadaļu – Virtuālas izstādes, kurā publicēsim mūsu mākslinieku izstādes materiālu aprakstus un fotogrāfijas.

 

 

Es redzēju zvaigžņu sietu – pasākums 29.oktobrī 2022

“Es redzēju zvaigžņu sietu,

Gaisa vidū līgojot.”

Šīs tautas dziesmas rindas Ikšķiles Kultūras biedrība izvēlējās kā vadmotīvu savam svētku pasākumam.

Šī latviešu tautasdziesmas divrinde iztēlē rada fantastisku attēlu, kurš paceļ garu un spārno. Tā ir sajūta, kuras ikdienas skrējienā pietrūkst, tāpēc ir patīkami, ja tiek radīti iemesli, lai to atkal piedzīvotu. Šogad netrūka iemeslu justies pateicīgiem, iedvesmotiem un garā stiprinātiem. Mūsu talantīgo novadnieku dižās dzīves jubilejas mudināja Ikšķiles Kultūras biedrību sniegt sabiedrībai ieskatu viņu daiļradē, dzīves gājumā un devumā novada kultūras bagātināšanā.

Novada kultūras vēsturē ir divi mākslinieki, kuri neapšaubāmi pelnījuši uzmanību – vecmeistars Kārlis Miezītis, kuram šogad būtu 120, un pārāk ātri aizsaulē aizgājušais Juris Baiks, kuram šogad būtu 80. Viņu dāvātā gaisma ir aizdegusi jau jaunas zvaigznes! Krāšņa un baudāma abu mākslinieku un J. Baika skolnieču Lāsmas un Ineses darbu izstāde rotā Ikšķiles Tautas nama telpas (izstāde skatāma no 25.10.-9.11.2022.). Aicinām rast laiku, lai apmeklētu to un sajustu mākslas burvību!

Režisorei, novadniecei Margai Teterei-Valdmanei šogad būtu palicis 110. Ikšķilē vienmēr spožs ir bijis teātra zvaigznājs un spožākā no zvaigznēm tajā nenoliedzami ir bijusi Marga Tetere-Valdmane, kura ir aizdegusi daudzas, daudzas zvaigznes gan šeit Ikšķilē, gan Ogrē, gan visā Latvijā! Talantīga aktrise, režisore, stipra sieviete un vieds cilvēks.  Režisore teikusi: “Katram cilvēkam ir vajadzīgs pamats dzīvei un darbam: kaut kas, kam uzticēties, ar ko samērot savu dzīves uztveri, no kā mācīties dzīvot. Es savā mūžā neesmu atradusi neko labāku un precīzāku par tautas gara mantām. Tur ir pateikts viss par galvenajiem cilvēka dzīves lokiem – par dabu, mākslu un darbu. Kāda iedziļināšanās ikvienā smalkākajā niansē! Mazajā četrrindē viss ir pateikts bezgala skaidri un tai pašā laikā – sarežģīti. Tautasdziesma man ir palīdzējusi noskaidrot jēdzienus manī pašā, dzīvē un mākslā.” Ikšķiles Kultūras biedrība izloloja un realizēja ideju izveidot dokumentālo filmu, iekļautas režisores laikabiedru  atmiņas par viņu! Savās atmiņās dalījās ilggadējā Ikšķiles kultūras darbiniece Silvija Ķeze, aktieris Mārtiņš Vilsons, režisors Jānis Kaijaks, koru diriģents Juris Kļaviņš, rakstnieks, publicists Ēriks Hānbergs un komponists Zigmars Liepiņš. Izsakām sirsnīgu pateicību visiem filmas tapšanā iesaistītajiem! Tas bija fantastisks ceļojums un piedzīvojums! Filmas operators un režisors Jurģis Kreilis ir izveidojis kvalitatīvu un augstvērtīgu darbu, kuru  drīz varēs redzēt un novērtēt ikviens interneta vidē. Liels paldies viņam par ieguldījumu un atdevi! Sekojiet biedrības sniegtajai informācijai drīzumā!

Pēc vairāku gadu pārtraukuma, 29. oktobrī Ikšķiles Kultūras biedrība pulcējās kopā ar draugiem, atbalstītājiem pasākumā, kam par pamatu kalpoja jau iepriekš minētie cilvēki un notikumi. Šis gads ir arī biedrības 95 jubilejas gads. Sirsnīgā atmosfērā dalījāmies satikšanās priekā, godinājām māksliniekus K. Miezīti, J. Baiku un M. Teteri-Valdmani. Pasākumu rotāja mākslinieku darbu izstāde, vokālo ansambļu  “Nona” un “Tikai tā” (vad. Juris Kļaviņš), kā arī vijolnieces Viktorijas Ivanovas un koncertmeistares Guntas Trasūnes  muzikālie priekšnesumi. Ar ļoti spilgtu un neparastu redzējumu par režisori M. Teteri-Valdmani pasākuma viesus iepriecināja Ikšķiles vidusskolas skolēni pedagoģes Zanes Bēķes vadībā.  Vakara centrālais notikums -   dokumentālās filmas par M. Teteri-Valdmani pirmizrāde.  Dokumentālās filmas tapšana ir lauciņš, kuru līdz šim nebijām apguvuši, bet esam guvuši jaunu pieredzi un drosmi rīkoties tālāk, jo no skatītājiem saņēmām daudz labu vārdu un pateicību par šo veikumu.

Izsakām pateicību visiem, kas piedalījās, iesaistījās un bija kopā!

Inta Muižzemniece , Ikšķiles Kultūras biedrība

Jāzepam Lindbergam -100 (04.05.1922. -06.09.1994.)

“Gaismai  dzīvoju,  gaismai  nomiršu”

/J.Lindbergs/

Jāzeps Lindbergs – komponists, diriģents, mūzikas pedagogs dzimis 1922.gada 4.maijā Rīgā.

1950.gadā absolvējis Latvijas Valsts konseratoriju, A.Žilinska klavierklasi un 1961.gadā E.Tona simfonisko orķestru klasi.

1950.gadā apcietināts, līdz 1954.gadam bijis izsūtījumā KPFSR. No 1963.gada LVK pedagogs. Komponējis instrumentālās miniatūras, mūziku teātra izrādēm.

Radoši darba gadi pavadīti Nacionālajā operā. Bijis diriģents daudziem iestudējumiem ( “Seviļas bārdzinis”, “Fausts”, “Pūt, vējiņi”, “Pārdotā līgava”, “Turaidas roze” u.c.).

Sešdesmitajos gados uzcēla vasaras mājiņu Ikšķilē – Daugavas senlejā un līdz 1988.gadam aktīvi piedalījās vietējā kultūras dzīvē. Bija muzikālais vadītājs režisores Margas Teteres uzvedumos. Komponējis mūziku inscinējumam “Vaidelote”. Visam M.Teteres vedotajam saulgriežu ciklam blakus Jēkabam Graubiņam ir Jāzepa Lindberga vārds. Šīs lieliskās radošās sadarbības rezultātā Ikšķiles muzikāli dramatiskais ansamblis ieguva Tautas kolektīva nosaukumu. Viņš bija arī konsultants un pedagogs Ikšķiles kultūras nama vīru kvartetam, kurš republikas skatē ieguva pirmo vietu.

Mēs, ikšķilieši, esam pateicīgi šai radošajai personībai, kas dāvāja mums gaismu – caur mūziku. Sirsnība ikdienā, precizitāte, pašaizliedzība savā iemīļotajā darbā – komponista dzīves pamatprincipi.

 

Dagmāra Villeruša, Mākslas maģistre

Silvija  Ķeze, Ikšķiles Kultūras biedrība

Pēc M.Teteres Valdmanes iestudējuma “Rudenāji - ražas prieki” izrādes 1986.gads 1.rindà - J.Lindbergs, M. Tetere - Valdmane, K. Valdmanis, S.Ķeze, A. Bāriņš

Pēc M.Teteres Valdmanes iestudējuma “Rudenāji – ražas prieki” izrādes 1986.gads 1.rindà – J.Lindbergs, M. Tetere – Valdmane, K. Valdmanis, S.Ķeze, A. Bāriņš

Foto no bukleta “Tautas teātru salidojums” Bauskà 1987. gadā

Foto no bukleta “Tautas teātru salidojums” Bauskà 1987. gadā

Ar Margu Teteri- Valdmani

Ar Margu Teteri- Valdmani

kvartets, kuram J. Lindbergs bija konsultants

kvartets, kuram J. Lindbergs bija konsultants