Monthly Archives: augusts 2016

Latviešu biedrību 21. salidojums

Ikšķiles Kultūras biedrība 20.augustā bija aicinājusi viesus no Latviešu biedrībām pulcēties kārtējā, nu jau 21. Latviešu biedrību salidojumā.

Salidojumā piedalījās pārstāvji no astoņām LBS sastāvā esošajām bierībām un viesi no četrām latviešu biedrībām, kas nav LBS dalīborganizācijas, kopumā ap 50 dalībnieku.

Visplašāk pārstāvēta bija Jūrmalas Latviešu biedrība.

Salidojuma pirmajā daļā notika biedru sapulce, kurā runāja salidojuma viesi no Jelgavas Latviešu biedrības, RTU absolventu biedrības, Rīgas latgaliešu biedrības„Trešā zvaigzne”  un Grācas Latviešu biedrības (Austrija). Tad par LBS darbību un aktivitatēm informēja LBS valdes priekšsēdētāja Veronika Ramāne. Katras biedrības pārstāvjiem bija iespēja pastāstīt par savas biedrības darbu, panākumiem un grūtībām, kā arī vērtēt LBS darbību.

Salidojuma otrajā daļā Ikšķiles Kultūras biedrība iepazīstināja viesus ar mūsu novada lepnumu – rakstnieci Noru Ikstenu, 2016.gada Dzintara Soduma balvas laureāti, rakstnieku un tulkotāju Roaldu Dobrovenski, dzejnieci Veltu Kaltiņu. Rakstniekus uz sarunu aicināja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja Liega Piešiņa. Rakstnieku priekšnesums salidojuma nopietno atmosfēru bagātināja ar dzirkstošas enerģijas, jautrības un pozitīvu emociju lādiņu.

Pēc  pusdienu pārtraukuma savā valstībā – novada kultūras mantojuma centrā „Tīnūžu muiža” salidojuma dalībniekus sagaidīja Kaspars Špēlis. Viņa atraktīvais, izsmeļošais un faktiem bagātais stāstījums un muzeja ekspozīcija papildināja salidojuma dalībnieku zināsanas un izpratni par 1.Pasaules kara notikumiem Ikšķiles un Rīgas apkārtnē.

Ikšķiles Kultūras biedrība pateicas salidojuma dalībniekiem par ieinteresētību. Īpašs paldies salidojuma viesiem – rakstniekiem Norai Ikstenai, Roaldam Dobrovenskim, dzejniecei Veltai Kaltiņai, LNB pārstāvei  Liegai Piešiņai. Paldies Kasparam Špēlim par atsaucību un lielisko stāstījumu. Pateicamies kafejnīcai „Dainas” par garšīgajām pusdienām. Paldies novada pašvaldībai, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Dacei Jansonei par atbalstu salidojuma organizēšanā.

 

Ikgadējā mākslinieku piemiņas izstāde

Katru gadu vasaras izskaņā, augusta mēnesī Ikšķiles kultūras biedrība aicina uz izstādi, kas veltīta māksliniekiem, kam šajā gadā apritējusi nozīmīga gadskārta.

Šogad atcerējāmies simtgadniekus – gleznotāju Nikolaju Malcenieku un keramiķi Karolīnu Lāci, pieminējām aktieri Arnoldu Kalniņu 110.gadskārtā.

Izstādes atklāšana notika 17.augustā Ikšķiles tautas namā. Pirms tikšanās tautas namā draugi, tuvinieki un biedrības pārstāvji iededza sveces un nolika ziedus mākslinieku piemiņas vietās Ikšķiles kapos.

Tautas namā izstādes viesi iepazinās ar gleznotāja un keramiķes darbiem, bet par aktieri Arnoldu Kalniņu stāstīja seni fotoattēli  - par viņa darbu dažādos Latvijas teātros, par bagātīgo nospēlēto lomu klāstu. Interesantus un jautrus notikumus no aktiera dzīves Ikšķilē atklāja mākslinieks Valdis Villerušs. Aktieris vairāk bijis pazīstams kā Jaunatnes teātra aktieris, bet, dzīvodams Ikšķilē, iestudējis arī lugas Kultūras biedrības drāmas ansamblim.

Par Nikolaju Malcenieku atmiņās dalījās audžumeita Sniedze Vilsone, izsūtījuma biedrs Roberts Jansons, bet profesionālu vērtējumu viņa darbiem sniedza māksliniece Dagmāra Villeruša. Īpaši emocionālas un smalki izstrādātas ir akvareļtehnikā gleznotās Latvijas un Sibīrijas ainavas. Mūža otrajā pusē, kad izsūtījumā iegūtā slimība ierobežoja mākslinieku ratiņkrēslā, viņš daudz gleznoja pēc atmiņas un, slimībai progresējot, kad kustību spējas tika arvien vairāk ierobežotas, darbi kļuva arvien smalkāki un smalkāki.

Par keramiķi Karolīnu Lāci stāstīja mākslinieces Dace Pelše un Inga Dišlere, jo abu vecāki bijuši sirsnīgās un draudzīgās attiecībās ar Karolīnu. Abas mākslinieces atcerējās „lācīštanti” kā bezgala sirsnīgu, labestīgu, dzīvespriecīgu cilvēku un aizrautīgu mākslinieci.

Muzikālu veltījumu māksliniekiem un izstādes viesiem dāvāja Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas pedagoģes Linda Ivanova un Rimma Pudāne.

Ikšķiles Kultūras biedrība pateicas Sniedzei Vilsonei, Ingai Dišlerei, Dacei Pelšei, Kalvim Megnim, Mārim Eglem par palīdzību šīs izstādes veidošanā.