Monthly Archives: februāris 2018

Ikšķiles Kultūras biedrības biedru sapulce

Ikšķiles Kultūras biedrības biedru sapulce notiks

2018.gada 7.martā 20 00

Ikšķiles Tautas namā Kultūras biedrības telpā.

Darba kārtība:

  1. Valdes priekšsēdētājas ziņojums – atskaite par 2017.gada darbu.
  2. Revidenta ziņojums.
  3. Kultūras biedrības turpmākās darbības aktualitātes.

Labojumus vai papildinājumus darba kārtībai lūdzu iesniegt līdz 1.martam 2018.

Ar cieņu valdes priekšsēdētāja Lelde Sāmite

16.02.2018.