Monthly Archives: marts 2018

Biedrības sapulces rezultāti

Ikšķiles Kultūras biedŗības biedru sapulce notika 2018.gada 7.martā.

No 21 biedra sapulcē piedalījās 11. Sapulci vadīja Lelde Sāmite, protokolēja Silvija Ķeze.

Sapulcē tika pārrunāti sekojoši jautājumi:

  1. Valdes priekšsēdētājas ziņojums.
  2. Revidenta ziņojums.
  3. Biedrības darbības aktualitātes.

Biedru sapulcē pieņemtie lēmumi:

  1. Apstiprināt valdes priekšsēdētājas ziņojumu
  2. Apstiprināt revidenta ziņojumu.
  3. Popularizēt biedrību, piedaloties Novada svētku gājienā.
  4. Sniegt novada pašvaldībai informāciju par Kultūras biedrības ieinteresētību aktivitātēs saistībā ar J.Kugas māju.
  5. Uzsākt savākto un apkopoto novada kultūras vēstures materiālu digitalizāciju .

Mūsu biedrības lepnums

Mēs visi daudz darām un bieži pietrūkst labu vārdu un apziņas,ka vajag par to runāt. Lai to labotu, atzīmējam, ka Ikšķiles Kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Lelde Sāmīte ir saņēmusi Balvu “Goda novadnieks” ( http://www.ikskile.lv/index.php/pasvaldibas-normativie-akti/tirdznieciba-reklama-razosana/79-joomla/kultura/6238-ikskiles-novada-latvijas-dzimsanas-diena ).

Par to arī Latvijas radio intervija. http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/100-no-mums/tiekoties-ar-leldi-samiti-ikskile.a96936/?highlight=S%C4%81m%C4%ABte

Sveicam, tā turēt!

 

 

Mākslas dienu izstāde „Mēs – Latvijai”

daugava-pie-ikskiles-1964-janis-kuga-9373-4 (1)

Daugava pie Ikšķiles (Janis Kuga, 1964). Reprodukcija Juris Ģeņģergailis

Ikšķile no seniem laikiem ir bijusi bagāta ar ievērojamiem tautas mākslas darbiniekiem – gleznotājiem, rakstniekiem, kora diriģentiem, teātra režisoriem, aktieriem, zinātnes, kultūras un mākslas darbiniekiem visplašākajā nozīmē.

Daudzi tēlotājas mākslas meistari izvēlējušies Ikšķili ka savu dzīves vietu. Pakalni un lejas, Daugava, bērzu birzes un priežu sili, ziedošas ievas šeit veido latvisko ainavu.

Tie ir mūsu vecmeistari, kuri ielika pamatakmeni mūsdienu mākslai – Janis Kuga (šogad – 140. dzimšanas diena), Kārlis Miezītis, Antons Megnis, Valija Liepiņa, Eduards Lesiņš, Kārlis Pētersons, Dagmāra Dišlere, Valdis Dišlers, Juris Baiks. Grafiķis Oļģerts Ābelīte.

Daudz vērtīgus un paliekošus darbus Ikšķiles novadam ir radījis tēlnieks Jānis Karlovs.

Amatu meistari ir tie, kas nodod nākamajām paaudzēm latviešu tautas darba prasmi un tikumu. Izstādē būs apskatāmi arī tautas daiļamata meistaru darbi – Natālijas Loginas, Intas Kožemjakinas, Žanetes Žvīgures, Kristīnes Zobenas, Aleksandra Zobena, Nikolaja Kožemjakina…

Tagadnē iepazīsim arvien jaunus Ikšķilē dzīvojošos maksliniekus – Daci Megni-Pelši, Ingu Dišleri, Valdi Kaprāli, Laumu Palbahu, Jāni Pelši, Inesi Lipsku, Lāsmu Pujāti, grafiķi Valdi Villerušu…

Mūsu nākotne – mazie zīmētāji un gleznotāji.

Šī gada mākslas dienu izstādes moto ir „ No pagātnes caur tagadni uz nākotni”, tāpēc būs pārstāvēti visu paaudžu mākslinieki un daiļamata meistari.

Izstāde būs apskatāma Ikšķiles Tautas namā no 15.aprīļa. Lūdzam sekot reklāmai.