Monthly Archives: augusts 2015

Pateicība


Tas nav ūdens, kas Daugavā plūst .

Tas ir Laiks.

Tā nav asins, kas dzīslās tev tek.

Tas ir Laiks.

Tas nav vilnis, kas apskalo mūs.

Tas ir Laiks.

Tas nav atvars, kas gredzenu griež.

Tas ir laiks.

/M.Zālīte/

 

Paldies Ikšķiles novada pašvaldībai un personīgi Valentīnam Špēles kungam par atbalstu novada kultūras mantojuma saglabāšanā un piemiņas plākšņu izgatavošanu četriem novada māksliniekiem.

Ikšķiles Kultūras biedrība

Ikšķiles novada māksliniekiem – 100

Aktiera Alberta Bāriņa piemiņas vietā              Ikšķiles novada kultūras dzīve šovasar bija tik bagāta ar atraktīviem, emocionāliem, intriģējošiem notikumiem.

Ikšķiles Kultūras biedrība vasaras izskaņā aicināja uz mazliet klusāku un apcerīgāku pasākumu– atzīmējām trīs Ikšķiles novadā dzīvojušu mākslinieku simtgadi.

 

Pasākums sākās mākslinieka Alberta Bāriņa piemiņas vietā, kur, pateicoties Ikšķiles novada pašvaldības finansiālajam atbalstam, tika novietota piemiņas plāksne ilggadīgajam Rīgas Operetes teātra aktierim, kurš devis nopietnu ieguldījumu arī mūsu novada kultūras dzīvē. Piemiņas vietā īsi atcerējāmies mākslinieka dzīvi un daiļradi, klausījāmies vijoles skaņās vijolnieces Viktorijas Ivanovas izpildījumā.

Labus vārdus un savus novēlējumus savam ilggadīgajam kolēģim telefoniski bija atsūtījis operetes mākslinieks Jēkabs Krēsliņš.

Sarunu par Albetu Bāriņu turpinājām tautas namā, kur runāja mūzika – skanēja teātra dziesmas Jura Kļaviņa vadītā vīru ansambļa izpildījumā un Viktorijas Ivanovas un koncertmeistares Guntas Trasūnes muzikālie priekšnesumi.  Pavisam nemanot sarunas savijās kopā ar stāstu par nākošo jubilāru mākslinieku, gleznotāju Kārli Pētersonu, jo viņi ar Albertu Bāriņu bija ne tikai laikabiedri, bet arī kaimiņi un labi draugi, kas bieži tikušies un  bagātinājuši viens otru ar savām sarunām un radošām idejām.DSC_0147 A

Alberta Bāriņa lielā mīlestība pret Raini rosinājusi draugu Kārli Pētersonu radīt vitrāžas par „Uguns un nakts” tēmu, arī aktiera māju greznoja šādas vitrāžas. Par Kārļa Pētersona dzīvi un daiļradi stāstīja mākslas zinātniece Lija Karlova, atmiņās dalījās meitas Sarmīte un Mārīte, mazdēls arhitekts Ģirts Kilēvics, kurš savu pirmo izpratni par vides ainavas veidošanu guvis no vectēva. Pasākumā piedalījās arī citi mākslinieka mazbērni un mazmazbērnu pulciņš. Par mākslinieku runā viņa darbi, tautas namā tika atklāta Kārļa Pētersona gleznu izstāde, kas būs apskatāma DSC_0153 Alīdz  DSC_0194 ADSC_0163A28.augustam.

Trešais jubilārs – Jānis Kuga (juniors), profesora, dekoratīvās glezniecības pamatlicēja Jāņa Kugas dēls Ikšķilē pavadījis agro jaunību, bet lielāko daļu dzīves aizvadījis emigrācijā. Kopā ar Kārli Pētersonu mācījušies Mākslas akadēmijā, bijuši jaunības draugi. Jānis Kuga bez studijām akadēmijā paguvis apgūt arī vijoļspēli, arhitektūru, kļuvis par sporta pedagogu. Sveicienus un pateicības vārdus par Jāņa Kugas atceres brīdi sūtīja arī mākslinieka māsa Ilze Pakalne no Kanādas.

Ikšķiles Kultūras biedrības vārdā paldies visiem pasākuma dalībniekiem, skatuves māksliniekiem un Ikšķiles novada pašvaldībai.

Lelde Sāmite

Ikšķiles Kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja

DSC_0137 A  DSC_0158A DSC_0136 A DSC_0189AA