Biedrība šodien

Par biedrību

Biedrības sabiedriskā labuma darbības veidi:

-          Pilsoniskās sabiedrības attīstība,

-          Izglītības atbalstīšana,

-          Kultūras atbalstīšana.

 

Biedrības darbu vada Iksķiles Kultūras biedrības valde 5 cilvēku sastāvā.

Biedrības darbības galvenos virzienus un valdes sastāvu apstiprina biedrības pilnsapulcē. Par biedrības biedru var kļūt ikviens pilsonis, kas ievēro un izpilda biedrības statūtus.

2006.gadā Latvijas Republikas Finanšu ministrijas lēmums Nr. 294 „Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Ikšķiles kultūras biedrība”.

 

Biedrības tradīcijas

1989.gada 2.jūlijā atjaunotā Kultūras biedrība noorganizēja 10. (atjaunotos) Daugavas svētkus un turpmāk Daugavas svētki notika katru gadu, pēdējos trijos gados Daugavas svētki ir ieguvuši plašāku skanējumu, tiek aicināti kori, dejotāji no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem, piedalās profesionāli aktieri un skatuves mākslinieki.

Katru gadu Biedrība aicina iedzīvotājus uz tradicionālajiem Teātra svētkiem, jo teātra tradīcijas Ikšķiles novadā ir ļoti senas un bagātas. Īpaši 60.gados, pateicoties izcilajai režisorei Margai Teterei – Valdmanei, teātra mākslinieciskais līmenis bija ļoti augsts. Kopš 1987.gada pēc Valda Lūriņa iniciatīvas mazliet formālā Starptautiskā Teātra diena kļuva par īstiem Teātra svētkiem, kuros teātris meklēja īstu saskarsmi un vienotību ar tautu.  Tagad katru gadu marta beigās cenšamies skatītājiem piedāvāt ko atšķirīgu, lai ļautu ikvienam izjust teātra mākslas vienreizīgumu un burvību, savu latvisko identitāti, savu mīlestību uz latviešu teātri.