Monthly Archives: oktobris 2013

Ikšķiles novadā atceras mākslinieku Ernestu Mangali.

Vienas no E. Mangaļa gleznas reprodukcija

Vienas no E. Mangaļa gleznas reprodukcija

2013.gada 11.oktobrī skaistā, saulainā pēcpusdienā, pieminot mākslinieka simtgadi, Ikšķiles Kultūras biedrība aicināja  novadniekus atkal tikties ar Ernesta Mangaļa darbiem.

Piemiņas brīdis. Pie Ernesta Mangaļa kapa.

Piemiņas brīdis. Pie Ernesta Mangaļa kapa.

Pirms izstādes atklāšanas tautas namā uz brīdi pulcējāmies mākslinieka piemiņas vietā Ikšķiles  kapos. Lapu zelta mirdzums saulainajā rudens dienā, vijoļmākslinieces Karlīnas Īvānes atskaņotās melodijas, ar rudens ziediem un sveču liesmiņām teiktais „paldies” tuvināja izstādes apmeklētājus mākslinieka darbos ietvertajai noskaņai.

Izstādes atklāšanā apmekletājus uzrunāja novda pašvaldības priekšsēdētājs Indulis Trapiņš un Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dzintra Čudare. Gan pašvaldības pārstāvju, gan Kultūras biedrības valdes priekšsēdētājas Leldes Sāmites teiktajā izskanēja viena doma – ka stipra ir tā tauta, kas zin un godā savu pagātni un atceras savu vēsturi, un tāpat sava novada pagātnes apzināšana, novada vēsturē nozīmīgu cilvēku un notikumu pieminēšana padara mūs bagātākus un stiprina mūsu pašapziņu un sava novada mīlestību.

Ar mākslinieka dzīves svarīgākajiem notikumiem un radošo darbību izstādes apmeklētājus iepazīstināja mākslas vēsturniece Lija Karlova, kas savā stāstījumā īpaši uzsvēra faktu, ka lielākā daļa makslinieka radošās dzīves pagāja padomju totalitāriskā režīma gados, kad jebkurai radošai personībai bija īpaši grūti realizēt savas ieceres. Māksliniekam pilnīgi nepieņemams bija tai laikā uzspiestais sociālistiskais reālisms mākslā.

Savās atmiņās par mākslinieku dalījās vedekla Anita Mangale, māksliniece Dace Pelše, par viņa darbu nozīmīgumu savas pārdomas izteica Rita Pakalne.

Lelde Sāmite Ikšķiles Kultūras biedrības vārdā teica paldies par atbalstu šīs izstādes tapšanā mākslinieka ģimenei un īpaši Anitai Mangalei, izstādes veidotājiem Dacei Pelšei un Kalvim Megnim, jaunās Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas vijoļklases pedagoģei Karlīnai Īvānei par emocionālo priekšnesumu un Ikšķiles novada pašvaldībai par atbalstu.

Ernestam Mangalim 100

IKŠĶILES KULTŪRAS BIEDRĪBA

„MĀKSLINIEKAM ERNESTAM MANGALIM – 100”

PIEMIŅAS IZSTĀDES ATKLĀŠANA 11. OKTOBRĪ PLKST. 17 00 IKŠĶILES TAUTAS NAMĀ

PLKST. 16 30 PIEMIŅAS BRĪDIS IKŠĶILES VECAJOS KAPOS

 

DSC_0582 90

IZSTĀDE APSKATĀMA:

PIRMDIEN – 10 00 – 18 00

OTRDIEN – 10 00 – 18 00

TREŠDIEN -  10 00 – 18 00

CETURTDIEN -  10 00 – 20 00

PIEKTDIEN  – 9 00 – 12 00

LĪDZ 25.OKTOBRIM

Ernests Mangalis (14.03.1913. – 31.07.1989.)

Ernests Mangalis dzimis 1913.gada 14.martā Jeru pagastā Valmieras apriņķī kā kalpa dēls.

1924.gadā vecāki pārcēlās dzīvot uz Rūjienu, kur Ernests sāka mācīties Rūjienas 1.pamatskolā, kuru beidza 1929.gadā. Slikto metriālo apstākļu dēļ nebija iespējams turpināt izglītību, tādēļ pēc skolas beigšanas ieradās Rīgā un sāka strādāt dažādus gadījuma darbus. Pēc kara dienesta strādāja kā krāsotājs un vakaros apmeklēja daiļkrāsotāja skolu, kuru beidza 1940.gadā.

1942.gadā iestājās Valsts Mākslas akadēmijā – glezniecības fakultātē, kuru pabeidza 1949.gadā. No 1953.gada strādāja kombinātā „Māksla” 30 gadus kā makslinieks noformētājs. Strādājis arī Maskavā.

1957.gadā makslinieks Ernests Mangalis sāka celt savrupmāju Ikšķilē. Mākslinieks piedalījies vairākās izstādēs Ikšķiles Tautas namā.

1989.gada jūlijā bija mākslinieka pēdējā izstāde Tautas namā. 30.jūlija vakarā mākslinieks piedalījās izstādes noslēguma pasākumā.

31.jūlijā pēc desmitiem no rīta mākslinieks izgāja no mājām ar vārdiem „Lūdzu, atnesiet gleznas no Tautas nama” un devās ceļā uz Maskavu pēc biļetēm, lai tālāk ceļotu uz Kanādu, paciemoties pie brāļa dēliem. Makslinieka dzīves ceļš pārtrūka pēkšņi, nenokļūstot tajā rītā līdz stacijai. Tas notika 1989.gada 31.jūlijā.