Biedrības sapulces rezultāti

Ikšķiles Kultūras biedŗības biedru sapulce notika 2018.gada 7.martā.

No 21 biedra sapulcē piedalījās 11. Sapulci vadīja Lelde Sāmite, protokolēja Silvija Ķeze.

Sapulcē tika pārrunāti sekojoši jautājumi:

  1. Valdes priekšsēdētājas ziņojums.
  2. Revidenta ziņojums.
  3. Biedrības darbības aktualitātes.

Biedru sapulcē pieņemtie lēmumi:

  1. Apstiprināt valdes priekšsēdētājas ziņojumu
  2. Apstiprināt revidenta ziņojumu.
  3. Popularizēt biedrību, piedaloties Novada svētku gājienā.
  4. Sniegt novada pašvaldībai informāciju par Kultūras biedrības ieinteresētību aktivitātēs saistībā ar J.Kugas māju.
  5. Uzsākt savākto un apkopoto novada kultūras vēstures materiālu digitalizāciju .

Comments are closed.