Ikšķiles Kultūras biedrības biedru sapulce

Ikšķiles Kultūras biedrības biedru sapulce notiks

2018.gada 7.martā 20 00

Ikšķiles Tautas namā Kultūras biedrības telpā.

Darba kārtība:

  1. Valdes priekšsēdētājas ziņojums – atskaite par 2017.gada darbu.
  2. Revidenta ziņojums.
  3. Kultūras biedrības turpmākās darbības aktualitātes.

Labojumus vai papildinājumus darba kārtībai lūdzu iesniegt līdz 1.martam 2018.

Ar cieņu valdes priekšsēdētāja Lelde Sāmite

16.02.2018.

Comments are closed.