Latviešu biedrību 21. salidojums

Ikšķiles Kultūras biedrība 20.augustā bija aicinājusi viesus no Latviešu biedrībām pulcēties kārtējā, nu jau 21. Latviešu biedrību salidojumā.

Salidojumā piedalījās pārstāvji no astoņām LBS sastāvā esošajām bierībām un viesi no četrām latviešu biedrībām, kas nav LBS dalīborganizācijas, kopumā ap 50 dalībnieku.

Visplašāk pārstāvēta bija Jūrmalas Latviešu biedrība.

Salidojuma pirmajā daļā notika biedru sapulce, kurā runāja salidojuma viesi no Jelgavas Latviešu biedrības, RTU absolventu biedrības, Rīgas latgaliešu biedrības„Trešā zvaigzne”  un Grācas Latviešu biedrības (Austrija). Tad par LBS darbību un aktivitatēm informēja LBS valdes priekšsēdētāja Veronika Ramāne. Katras biedrības pārstāvjiem bija iespēja pastāstīt par savas biedrības darbu, panākumiem un grūtībām, kā arī vērtēt LBS darbību.

Salidojuma otrajā daļā Ikšķiles Kultūras biedrība iepazīstināja viesus ar mūsu novada lepnumu – rakstnieci Noru Ikstenu, 2016.gada Dzintara Soduma balvas laureāti, rakstnieku un tulkotāju Roaldu Dobrovenski, dzejnieci Veltu Kaltiņu. Rakstniekus uz sarunu aicināja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja Liega Piešiņa. Rakstnieku priekšnesums salidojuma nopietno atmosfēru bagātināja ar dzirkstošas enerģijas, jautrības un pozitīvu emociju lādiņu.

Pēc  pusdienu pārtraukuma savā valstībā – novada kultūras mantojuma centrā „Tīnūžu muiža” salidojuma dalībniekus sagaidīja Kaspars Špēlis. Viņa atraktīvais, izsmeļošais un faktiem bagātais stāstījums un muzeja ekspozīcija papildināja salidojuma dalībnieku zināsanas un izpratni par 1.Pasaules kara notikumiem Ikšķiles un Rīgas apkārtnē.

Ikšķiles Kultūras biedrība pateicas salidojuma dalībniekiem par ieinteresētību. Īpašs paldies salidojuma viesiem – rakstniekiem Norai Ikstenai, Roaldam Dobrovenskim, dzejniecei Veltai Kaltiņai, LNB pārstāvei  Liegai Piešiņai. Paldies Kasparam Špēlim par atsaucību un lielisko stāstījumu. Pateicamies kafejnīcai „Dainas” par garšīgajām pusdienām. Paldies novada pašvaldībai, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Dacei Jansonei par atbalstu salidojuma organizēšanā.

 

Comments are closed.