Ikgadējā mākslinieku piemiņas izstāde

Katru gadu vasaras izskaņā, augusta mēnesī Ikšķiles kultūras biedrība aicina uz izstādi, kas veltīta māksliniekiem, kam šajā gadā apritējusi nozīmīga gadskārta.

Šogad atcerējāmies simtgadniekus – gleznotāju Nikolaju Malcenieku un keramiķi Karolīnu Lāci, pieminējām aktieri Arnoldu Kalniņu 110.gadskārtā.

Izstādes atklāšana notika 17.augustā Ikšķiles tautas namā. Pirms tikšanās tautas namā draugi, tuvinieki un biedrības pārstāvji iededza sveces un nolika ziedus mākslinieku piemiņas vietās Ikšķiles kapos.

Tautas namā izstādes viesi iepazinās ar gleznotāja un keramiķes darbiem, bet par aktieri Arnoldu Kalniņu stāstīja seni fotoattēli  - par viņa darbu dažādos Latvijas teātros, par bagātīgo nospēlēto lomu klāstu. Interesantus un jautrus notikumus no aktiera dzīves Ikšķilē atklāja mākslinieks Valdis Villerušs. Aktieris vairāk bijis pazīstams kā Jaunatnes teātra aktieris, bet, dzīvodams Ikšķilē, iestudējis arī lugas Kultūras biedrības drāmas ansamblim.

Par Nikolaju Malcenieku atmiņās dalījās audžumeita Sniedze Vilsone, izsūtījuma biedrs Roberts Jansons, bet profesionālu vērtējumu viņa darbiem sniedza māksliniece Dagmāra Villeruša. Īpaši emocionālas un smalki izstrādātas ir akvareļtehnikā gleznotās Latvijas un Sibīrijas ainavas. Mūža otrajā pusē, kad izsūtījumā iegūtā slimība ierobežoja mākslinieku ratiņkrēslā, viņš daudz gleznoja pēc atmiņas un, slimībai progresējot, kad kustību spējas tika arvien vairāk ierobežotas, darbi kļuva arvien smalkāki un smalkāki.

Par keramiķi Karolīnu Lāci stāstīja mākslinieces Dace Pelše un Inga Dišlere, jo abu vecāki bijuši sirsnīgās un draudzīgās attiecībās ar Karolīnu. Abas mākslinieces atcerējās „lācīštanti” kā bezgala sirsnīgu, labestīgu, dzīvespriecīgu cilvēku un aizrautīgu mākslinieci.

Muzikālu veltījumu māksliniekiem un izstādes viesiem dāvāja Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas pedagoģes Linda Ivanova un Rimma Pudāne.

Ikšķiles Kultūras biedrība pateicas Sniedzei Vilsonei, Ingai Dišlerei, Dacei Pelšei, Kalvim Megnim, Mārim Eglem par palīdzību šīs izstādes veidošanā.

Comments are closed.