Mākslinieka Jāņa Pelša jubilejas izstāde

Šā gada 6.oktobrī Ikšķiles Tautas namā tiks atklāta mākslinieka Jāņa Pelša gleznu personālizstāde, kas veltīta autora 85 gadu jubilejai.

Jānis Pelšs (dz.1929.g. 20.februārī, Meirānos) – gleznotājs, teātra dekorators, interjerists – noformētājs, mākslinieks darbā un dzīvē. Beidzis Oskara Kalpaka Meirānu pamatskolu (1945). Vienu gadu (1946) mācās Rīgas 17. mākslas arodskolā – dekoratoru nodaļā. 1947.gadā iestājas Rīgas J. Rozentāla mākslas vidusskolā – glezniecības nodaļas telpu dekoratoru nozarē, kur mācās divus gadus. 1949.gadā sākas lielās reformas. Sākas izvešanas uz Sibīriju, apcietināšanas, mīklainas pazušanas. Reformas skar arī sakārtoto izglītības sistēmu J. Rozentāla mākslas vidusskolā, kā rezultātā telpu dekoratorus un tēlniekus pārceļ uz daiļamatniecības vidusskolu. No 1949. – 1953. seko mācības dekoratoru nodaļā Daiļamatniecības vidusskolā Rīgā. Papildus mācībām gleznotājs strādā zinātniskās restaurēšanas darbnīcā kā restaurators – māceklis. No 1953. – 1959. gadam turpina mācības Valsts Mākslas akadēmijā glezniecības fakultātē, teātra dekoratoru nodaļā pie profesora Arvīda Spertāla.

Pēc akadēmijas beigšanas strādā Valmieras teātrī par dekoratoru pie režisora Pētera Lūča un, tolaik jaunajiem, režisoriem-Jāņa Streiča un Vara Braslas. Darbojies tautas teātru uzvedumos par vizuālo noformētāju kopā ar režisoriem Margu Teteri, Kārli Valdmani, u.c. Nacionālajā teātrī veidoja lugas pie režisoriem Kārļa Pamšes un Oļģerta Šalkoņa, tāpat ļoti veiksmīgi sadarbojās ar Gunāru Zemgalu. Ilgus gadus, līdz pat pensijai, strādā kombinātā ”Māksla” kā interjerists-noformētājs. Vēlāk Jānis glezno, daudz būvē un piedalās izstādēs kopā ar kundzi Daci, darbojas kā dārzu iekārtotājs, stādīdams kokus un krūmus savos dārzos Ikšķilē un Raunā, jo mākslinieku aizrauj ainavu arhitektūra.

Pārsvarā glezno ainavas, portretus un arī figurālas kompozīcijas. Darbošanās maniere ir lakoniska, un darbiem raksturīgas lielās masās izvērstas formas. Glezniecība ir krāsaina un izjusta, triepiens plašs un monumentāls laukumos. Piedalās izstādēs Rīgā, Ikšķilē, Kuldīgā un citur. Ir neiztrūkstošs dalībnieks visās Laimdota Mūrnieka vadītajās Mākslinieku Savienības studijas rīkotajās izstādēs gan Rīgā, gan ārpus tās. Dzīvo Ikšķilē, Raunā, Rīgā un arī Meirānos. Viss notiek mūsu LATVIJĀ!

 Dace Pelše

Ikšķiles Kultūras biedrība

Mākslinieka Jāņa Pelša personālizstādes atklāšana Ikšķiles Tautas namā 6.oktobrī plkst. 18 00

Izstāde būs apskatāma līdz 29.oktobrim

Pirmdien, otrdien, trešdien  10 00 – 18 00

Ceturtdien          10 00 – 20 00

Piektdien           10 00 – 15 00

Comments are closed.