Ikšķiles novadā atceras mākslinieku Ernestu Mangali.

Vienas no E. Mangaļa gleznas reprodukcija

Vienas no E. Mangaļa gleznas reprodukcija

2013.gada 11.oktobrī skaistā, saulainā pēcpusdienā, pieminot mākslinieka simtgadi, Ikšķiles Kultūras biedrība aicināja  novadniekus atkal tikties ar Ernesta Mangaļa darbiem.

Piemiņas brīdis. Pie Ernesta Mangaļa kapa.

Piemiņas brīdis. Pie Ernesta Mangaļa kapa.

Pirms izstādes atklāšanas tautas namā uz brīdi pulcējāmies mākslinieka piemiņas vietā Ikšķiles  kapos. Lapu zelta mirdzums saulainajā rudens dienā, vijoļmākslinieces Karlīnas Īvānes atskaņotās melodijas, ar rudens ziediem un sveču liesmiņām teiktais „paldies” tuvināja izstādes apmeklētājus mākslinieka darbos ietvertajai noskaņai.

Izstādes atklāšanā apmekletājus uzrunāja novda pašvaldības priekšsēdētājs Indulis Trapiņš un Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dzintra Čudare. Gan pašvaldības pārstāvju, gan Kultūras biedrības valdes priekšsēdētājas Leldes Sāmites teiktajā izskanēja viena doma – ka stipra ir tā tauta, kas zin un godā savu pagātni un atceras savu vēsturi, un tāpat sava novada pagātnes apzināšana, novada vēsturē nozīmīgu cilvēku un notikumu pieminēšana padara mūs bagātākus un stiprina mūsu pašapziņu un sava novada mīlestību.

Ar mākslinieka dzīves svarīgākajiem notikumiem un radošo darbību izstādes apmeklētājus iepazīstināja mākslas vēsturniece Lija Karlova, kas savā stāstījumā īpaši uzsvēra faktu, ka lielākā daļa makslinieka radošās dzīves pagāja padomju totalitāriskā režīma gados, kad jebkurai radošai personībai bija īpaši grūti realizēt savas ieceres. Māksliniekam pilnīgi nepieņemams bija tai laikā uzspiestais sociālistiskais reālisms mākslā.

Savās atmiņās par mākslinieku dalījās vedekla Anita Mangale, māksliniece Dace Pelše, par viņa darbu nozīmīgumu savas pārdomas izteica Rita Pakalne.

Lelde Sāmite Ikšķiles Kultūras biedrības vārdā teica paldies par atbalstu šīs izstādes tapšanā mākslinieka ģimenei un īpaši Anitai Mangalei, izstādes veidotājiem Dacei Pelšei un Kalvim Megnim, jaunās Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas vijoļklases pedagoģei Karlīnai Īvānei par emocionālo priekšnesumu un Ikšķiles novada pašvaldībai par atbalstu.

Comments are closed.