Ernestam Mangalim 100

IKŠĶILES KULTŪRAS BIEDRĪBA

„MĀKSLINIEKAM ERNESTAM MANGALIM – 100”

PIEMIŅAS IZSTĀDES ATKLĀŠANA 11. OKTOBRĪ PLKST. 17 00 IKŠĶILES TAUTAS NAMĀ

PLKST. 16 30 PIEMIŅAS BRĪDIS IKŠĶILES VECAJOS KAPOS

 

DSC_0582 90

IZSTĀDE APSKATĀMA:

PIRMDIEN – 10 00 – 18 00

OTRDIEN – 10 00 – 18 00

TREŠDIEN -  10 00 – 18 00

CETURTDIEN -  10 00 – 20 00

PIEKTDIEN  – 9 00 – 12 00

LĪDZ 25.OKTOBRIM

Ernests Mangalis (14.03.1913. – 31.07.1989.)

Ernests Mangalis dzimis 1913.gada 14.martā Jeru pagastā Valmieras apriņķī kā kalpa dēls.

1924.gadā vecāki pārcēlās dzīvot uz Rūjienu, kur Ernests sāka mācīties Rūjienas 1.pamatskolā, kuru beidza 1929.gadā. Slikto metriālo apstākļu dēļ nebija iespējams turpināt izglītību, tādēļ pēc skolas beigšanas ieradās Rīgā un sāka strādāt dažādus gadījuma darbus. Pēc kara dienesta strādāja kā krāsotājs un vakaros apmeklēja daiļkrāsotāja skolu, kuru beidza 1940.gadā.

1942.gadā iestājās Valsts Mākslas akadēmijā – glezniecības fakultātē, kuru pabeidza 1949.gadā. No 1953.gada strādāja kombinātā „Māksla” 30 gadus kā makslinieks noformētājs. Strādājis arī Maskavā.

1957.gadā makslinieks Ernests Mangalis sāka celt savrupmāju Ikšķilē. Mākslinieks piedalījies vairākās izstādēs Ikšķiles Tautas namā.

1989.gada jūlijā bija mākslinieka pēdējā izstāde Tautas namā. 30.jūlija vakarā mākslinieks piedalījās izstādes noslēguma pasākumā.

31.jūlijā pēc desmitiem no rīta mākslinieks izgāja no mājām ar vārdiem „Lūdzu, atnesiet gleznas no Tautas nama” un devās ceļā uz Maskavu pēc biļetēm, lai tālāk ceļotu uz Kanādu, paciemoties pie brāļa dēliem. Makslinieka dzīves ceļš pārtrūka pēkšņi, nenokļūstot tajā rītā līdz stacijai. Tas notika 1989.gada 31.jūlijā.

Comments are closed.