Es redzēju zvaigžņu sietu – pasākums 29.oktobrī 2022

“Es redzēju zvaigžņu sietu,

Gaisa vidū līgojot.”

Šīs tautas dziesmas rindas Ikšķiles Kultūras biedrība izvēlējās kā vadmotīvu savam svētku pasākumam.

Šī latviešu tautasdziesmas divrinde iztēlē rada fantastisku attēlu, kurš paceļ garu un spārno. Tā ir sajūta, kuras ikdienas skrējienā pietrūkst, tāpēc ir patīkami, ja tiek radīti iemesli, lai to atkal piedzīvotu. Šogad netrūka iemeslu justies pateicīgiem, iedvesmotiem un garā stiprinātiem. Mūsu talantīgo novadnieku dižās dzīves jubilejas mudināja Ikšķiles Kultūras biedrību sniegt sabiedrībai ieskatu viņu daiļradē, dzīves gājumā un devumā novada kultūras bagātināšanā.

Novada kultūras vēsturē ir divi mākslinieki, kuri neapšaubāmi pelnījuši uzmanību – vecmeistars Kārlis Miezītis, kuram šogad būtu 120, un pārāk ātri aizsaulē aizgājušais Juris Baiks, kuram šogad būtu 80. Viņu dāvātā gaisma ir aizdegusi jau jaunas zvaigznes! Krāšņa un baudāma abu mākslinieku un J. Baika skolnieču Lāsmas un Ineses darbu izstāde rotā Ikšķiles Tautas nama telpas (izstāde skatāma no 25.10.-9.11.2022.). Aicinām rast laiku, lai apmeklētu to un sajustu mākslas burvību!

Režisorei, novadniecei Margai Teterei-Valdmanei šogad būtu palicis 110. Ikšķilē vienmēr spožs ir bijis teātra zvaigznājs un spožākā no zvaigznēm tajā nenoliedzami ir bijusi Marga Tetere-Valdmane, kura ir aizdegusi daudzas, daudzas zvaigznes gan šeit Ikšķilē, gan Ogrē, gan visā Latvijā! Talantīga aktrise, režisore, stipra sieviete un vieds cilvēks.  Režisore teikusi: “Katram cilvēkam ir vajadzīgs pamats dzīvei un darbam: kaut kas, kam uzticēties, ar ko samērot savu dzīves uztveri, no kā mācīties dzīvot. Es savā mūžā neesmu atradusi neko labāku un precīzāku par tautas gara mantām. Tur ir pateikts viss par galvenajiem cilvēka dzīves lokiem – par dabu, mākslu un darbu. Kāda iedziļināšanās ikvienā smalkākajā niansē! Mazajā četrrindē viss ir pateikts bezgala skaidri un tai pašā laikā – sarežģīti. Tautasdziesma man ir palīdzējusi noskaidrot jēdzienus manī pašā, dzīvē un mākslā.” Ikšķiles Kultūras biedrība izloloja un realizēja ideju izveidot dokumentālo filmu, iekļautas režisores laikabiedru  atmiņas par viņu! Savās atmiņās dalījās ilggadējā Ikšķiles kultūras darbiniece Silvija Ķeze, aktieris Mārtiņš Vilsons, režisors Jānis Kaijaks, koru diriģents Juris Kļaviņš, rakstnieks, publicists Ēriks Hānbergs un komponists Zigmars Liepiņš. Izsakām sirsnīgu pateicību visiem filmas tapšanā iesaistītajiem! Tas bija fantastisks ceļojums un piedzīvojums! Filmas operators un režisors Jurģis Kreilis ir izveidojis kvalitatīvu un augstvērtīgu darbu, kuru  drīz varēs redzēt un novērtēt ikviens interneta vidē. Liels paldies viņam par ieguldījumu un atdevi! Sekojiet biedrības sniegtajai informācijai drīzumā!

Pēc vairāku gadu pārtraukuma, 29. oktobrī Ikšķiles Kultūras biedrība pulcējās kopā ar draugiem, atbalstītājiem pasākumā, kam par pamatu kalpoja jau iepriekš minētie cilvēki un notikumi. Šis gads ir arī biedrības 95 jubilejas gads. Sirsnīgā atmosfērā dalījāmies satikšanās priekā, godinājām māksliniekus K. Miezīti, J. Baiku un M. Teteri-Valdmani. Pasākumu rotāja mākslinieku darbu izstāde, vokālo ansambļu  “Nona” un “Tikai tā” (vad. Juris Kļaviņš), kā arī vijolnieces Viktorijas Ivanovas un koncertmeistares Guntas Trasūnes  muzikālie priekšnesumi. Ar ļoti spilgtu un neparastu redzējumu par režisori M. Teteri-Valdmani pasākuma viesus iepriecināja Ikšķiles vidusskolas skolēni pedagoģes Zanes Bēķes vadībā.  Vakara centrālais notikums -   dokumentālās filmas par M. Teteri-Valdmani pirmizrāde.  Dokumentālās filmas tapšana ir lauciņš, kuru līdz šim nebijām apguvuši, bet esam guvuši jaunu pieredzi un drosmi rīkoties tālāk, jo no skatītājiem saņēmām daudz labu vārdu un pateicību par šo veikumu.

Izsakām pateicību visiem, kas piedalījās, iesaistījās un bija kopā!

Inta Muižzemniece , Ikšķiles Kultūras biedrība

Comments are closed.